Archiwum Folkloru Studenckiego

Archiwum Folkloru Studenckiego to cyfrowe archiwum kolekcji obejmujące przedmioty związane z tradycjami studentów wyższych uczelni polskich i europejskich, współpracujące ściśle z Bractwem Czapki Studenckiej.

Continue Reading

Monolog geologa

Bartosz Maciejewski – jedna z najbardziej zasłużonych osób dla czapki, wielki fanatyk i praktyk folkloru studenckiego. Bartosz przebył 14-godzinną podróż, by dotrzeć na karczmę piwną 2.10.2010, na której byli obecni goście z Belgii!

Continue Reading

Na bakier – artykuł o czapce z 1985

Bo przed wojną, proszę pana – tłumaczy – noszenie czapki studenckiej było jakby moralnym obowiązkiem i zaszczytem. Jeszcze przyszły student nie znał wyników egzaminów a już zamawiał sobie czapkę w barwach przyszłej uczelni.

Continue Reading

Wojny czapkowe

„Salon twarzy, salon mód
Otwieramy, zamykamy.
Dać minimum pesymizmu.
Duży wybór optymizmu
W nienagannym ruchu w przód”.

Continue Reading

Czym jest czapka studencka?

Politechnika miała czekoladowe, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – szare, studenci Szkoły Głównej Handlowej nosili zielone… Choć różniły się kształtem i barwą, zawsze znaczyły jedno. Były najprostszym, ale i najbardziej czytelnym znakiem przynależności do społeczności akademickiej.

Continue Reading

Czapka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Po latach zwyczaj ten zaginął. Zastanawiałam się kiedyś, dlaczego. Sądzę, że zmianę zwyczaju spowodowało wprowadzenie podobnych czapek dla uczniów techników. Studenci poczuli się tym zdegradowani i przestali kupować czapki.

Continue Reading