Ułańskie Zdrowie jest wzgórzem położonym niedaleko Krzeszowic, na wschód od miejscowości Tenczynek. Nazwa wzgórza, związana jest właśnie z owymi ułanami, kuracjuszami pobliskiego sanatorium/szpitala w Krzeszowicach. Kiedy ułani poczuli się trochę lepiej, a rany im bardzo nie doskwierały, wychodzili na pobliskie wzgórze, by wnieść toast za swe zdrowie, stąd też i górka przezwana została Ułańskim Zdrowiem.
My, Bractwo Czapki Studenckiej, kontynuujemy co roku tradycję ułańską, stąd też zawsze na jesieni organizujemy wyprawę do Krzeszowic, skąd zaopatrzeni wyruszamy zdobyć górkę. Po wspinaczce, gdy już staniemy na szczycie, wznosimy toasty za ułanów, śpiewamy pieśni ułańskie i robimy tradycyjne zdjęcia. Po zdobyciu wzgórza udajemy się na spotkanie z naszym mentorem – prof. Zdzisławem Gajdą.
Oczywiście śpiewamy, rozmawiamy i dobrze się bawimy. Po wszystkim w dobrych humorach wracamy do Krakowa. Ten wyjazd jest również symboliczny, gdyż wyznacza „pory roku studenckiego” – sezon zaczynamy wyjazdem jesiennym, a kończymy posesyjnym grillem czerwcowym.